دانلود آهنگ نمیخوام اون دلی رو که هر جوری دلش خواست شکوند این عاشقِ بیچاره که هر چی رو داشت باخت از ستین